US | NL
Terug
Taalinstellingen
Deutsch
English
Français
Nederlands
Door uw land te selecteren, krijgt u lokale aanbiedingen en informatie te zien.
America
USA
Canada
Europe
België
Denemarken
Duitsland
Finland
Frankrijk
Griekenland
Groot Brittannië
Ierland
Italië
Liechtenstein
Luxemburg
Nederland
Noorwegen
Oostenrijk
Portugal
Spanje
Zweden
Zwitserland
Rest van de wereld
Internationaal
- Menu -

Uitsluiting van aansprakelijkheid.

myStromer AG aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid, nauwkeurigheid, actualiteit, betrouwbaarheid of volledigheid van deze informatie.

Aansprakelijkheidsclaims tegen myStromer AG voor schade van materiële of immateriële aard, die is ontstaan door de toegang tot of het gebruik of niet-gebruik van de gepubliceerde informatie, door misbruik van de verbinding of door technische storingen, zijn uitgesloten. Alle aanbiedingen zijn niet-bindend. myStromer AG behoudt zich het recht voor om delen van de pagina's of het gehele aanbod zonder aparte aankondiging te wijzigen, aan te vullen, te verwijderen of de publicatie tijdelijk of definitief te stoppen.

Aansprakelijkheid voor links.

VVerwijzingen en links naar websites van derden vallen buiten de verantwoordelijkheid van myStromer AG. Er wordt geen enkele verantwoordelijkheid voor dergelijke websites aanvaard. Toegang tot en gebruik van dergelijke websites geschiedt volledig op risico van de gebruiker.

Prijzen / Technische data.

Alle prijzen incl. BTW, niet-bindende prijsindicatie. Afwijkingen per land zijn mogelijk. myStromer AG behoudt zich het recht voor om technische gegevens en prijzen te wijzigen.

Auteursrecht.

De auteursrechten en alle andere rechten met betrekking tot inhoud, illustraties, foto's of andere bestanden op de website liggen uitsluitend bij myStromer AG of de genoemde rechthebbenden. Voor de reproductie van welk element dan ook dient vooraf schriftelijk toestemming verkregen te worden van de houder van het auteursrecht.