Gegevensbescherming.

Op basis van artikel 13 van de Zwitserse federale grondwet en de regelgeving inzake gegevensbescherming van de Federatie (Wet Bescherming Persoonsgegevens, DSG) heeft iedereen recht op privacy en op bescherming tegen misbruik van hun persoonsgegevens. Wij voldoen aan deze regelgeving.

Gebruik van de website van myStromer AG is meestal mogelijk zonder persoonlijke informatie te verstrekken. Voor zover er op onze websites persoonlijke gegevens (zoals naam, adres, e-mail­adressen, enz.) worden verzameld, gebeurt dit zoveel mogelijk op vrijwillige basis.

Deze persoonlijke gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en niet aan derden verkocht. De openbaarmaking van persoonsgegevens aan derden (bijv. business partner van myStromer AG) geschiedt uitsluitend - indien nodig - in het kader van het beantwoorden van vragen, of om gevraagde diensten te verlenen.

In nauwe samenwerking met onze hostingprovider streven wij ernaar om de databases zo goed mogelijk te beschermen tegen onbevoegde toegang, verlies, misbruik of vervalsing. myStromer AG wijst erop dat de er in de beveiliging van gegevensoverdracht via het internet (bijvoorbeeld bij het communiceren via e-mail, enz.) zwakke plekken kunnen voorkomen. Een naadloze bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Wanneer u onze websites bezoekt worden de volgende gegevens in logbestanden opgeslagen: IP-adres, datum, tijd, browserverzoek en algemene verzonden informatie over het besturingssysteem resp. browser. Deze gebruiksgegevens vormen de basis voor statistische, anonieme evaluaties, zodat trends kunnen worden geïdentificeerd waarmee we onze aanbiedingen dienovereenkomstig kunnen verbeteren.

 

Privacybeleid voor het gebruik van de Stromer OMNI-app.

Door de Stromer OMNI-app te gebruiken, stemt de gebruiker ermee in dat de gegevens die voortvloeien uit het gebruik worden verzameld, opgeslagen en verwerkt door myStromer AG en de myStromer-dealers. De gebruiker is op de hoogte en stemt ermee in dat het gebruik resulteert in een identificatie van de klant.

De Stromer OMNI-app biedt de gebruiker verder toegang tot zijn smartphonecamera. Noch myStromer AG noch haar dealers hebben toegang tot deze afbeeldingen. Toegang tot de camera kan te allen tijde door de gebruiker worden verleend of verwijderd.
 

 

Privacybeleid voor het gebruik van Facebook-plugins («Like-knop»).

Op onze websites zijn plugins van het sociale netwerk Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA, geïntegreerd. De Facebook-plugins herkent u aan het Facebook-logo of de «Like-Button» («Vind ik leuk») op onze websites. Een overzicht van de plug-ins is de Facebook-plug-inpagina.

Wanneer u onze website bezoekt, wordt via de plugin een directe verbinding tussen uw browser en de Facebook-server tot stand gebracht. Facebook ontvangt hierdoor de informatie dat u met uw IP-adres onze website bezocht hebt. Wanneer u de «Like-knop» van Facebook aanklikt terwijl u aangemeld bent bij uw Facebook-account, kunt u de inhoud van onze site delen op uw Facebook-profiel. Daardoor kan Facebook uw bezoek aan onze site koppelen aan uw gebruikersaccount. Wij wijzen erop dat wij als aanbieders van de websites geen kennis hebben van de inhoud van de verstrekte gegevens noch het gebruik ervan door Facebook. Zie het privacybeleid van Facebook voor meer informatie.

Als u niet wilt dat Facebook uw bezoek aan onze websites kan koppelen aan uw Facebook-account, meldt u zich dan af bij uw Facebook-account.

 

Privacybeleid voor het gebruik van Twitter.

In onze websites zijn functies van de dienst Twitter geïntegreerd. Deze functies worden aangeboden door Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA. Door het gebruik van Twitter en de «retweet»-functie worden de webpagina's die u bezoekt gekoppeld aan uw Twitter-account en bekend gemaakt aan andere gebruikers. Hierbij worden o.a. gegevens zoals IP-adres, browsertype, bezochte domeinen, bezochte websites, mobiele provider, apparaat- en applicatie-ID's en zoektermen doorgegeven aan Twitter.

Wij wijzen erop dat wij als aanbieders van de websites geen kennis hebben van de inhoud van de verstrekte gegevens noch het gebruik ervan door Twitter. Als gevolg van voortdurende vernieuwing van de privacyverklaring van Twitter, verwijzen we u naar de meest recente versie door.

U kunt uw privacy-instellingen op Twitter wijzigen in de accountinstellingen. Neem bij vragen contact op met privacy(at)twitter.com.

 

Privacybeleid voor het gebruik van Google Analytics.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service van Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van «cookies», dit zijn tekstbestanden die zijn opgeslagen op uw computer en die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maakt. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de websites wordt normaal gesproken overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. In het geval van activering van IP-anonimisering op deze website, zal uw IP-adres worden ingekort in lidstaten van de Europese Unie of in andere partijen bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar ingekort. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. De IP-adressen die uw browser in het kader van Google Analytics doorgeeft worden niet gecombineerd met andere gegevens van Google. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.