US | NL
Terug
Taalinstellingen
Deutsch
English
Français
Nederlands
Door uw land te selecteren, krijgt u lokale aanbiedingen en informatie te zien.
America
USA
Canada
Europe
België
Denemarken
Duitsland
Finland
Frankrijk
Griekenland
Groot Brittannië
Ierland
Italië
Liechtenstein
Luxemburg
Nederland
Noorwegen
Oostenrijk
Portugal
Spanje
Zweden
Zwitserland
Rest van de wereld
Internationaal
- Menu -

Gebruiksvoorwaarden Stromer Media Center.

We zijn blij dat u media van de Stromer website, producten, campagnes en events wil gebruiken. We stellen u graag materiaal uit fotoshoots en videoproducties gratis ter beschikking. De foto’s hebben een resolutie van 300 dpi en 72 dpi, zodat u ze kunt gebruiken voor geprinte en voor digitale toepassingen. Andere fotoformaten kunt u aanvragen op media@stromerbike.com.

Houd bij het gebruik van het Stromer Media Center en de beschikbare media rekening met de volgende gebruiksvoorwaarden:

 • myStromer AG (hierna: Stromer) verleent een niet exclusief en niet overdraagbaar recht om de beschikbaar gestelde media te downloaden en te gebruiken in eigen reclamemiddelen (print en digitaal), voor zover het gebruik uitsluitend bedoeld is voor reclamedoeleinden, om Stromer producten of events aan te kondigen of hiervan verslag uit te brengen.
   
 • Alle foto’s zijn eigendom van mystromer AG en auteursrechtelijk beschermd.
   
 • De door Stromer aangebrachte copyrightmeldingen en/of andere merkkenmerken zoals logo’s of lettertypes mogen niet gewijzigd of verwijderd worden. Bij gebruik van foto’s moet het bijschrift of de copyrightopmerking als volgt luiden: “Foto: myStromer AG”.
   
 • Elke bewerking van foto’s en video’s is verboden, in het bijzonder het onherkenbaar maken van de Stromer merkkenmerken zoals logo’s en lettertypes.
   
 • De foto’s en video’s mogen niet voor of op platformen van derden gebruikt worden (zoals eBay of Amazon) of direct of indirect daaraan gelinkt worden (bijvoorbeeld via sociale media).
   
 • Het is niet toegestaan om de foto’s en video’s te integreren in reclamemiddelen of reclamedragers, waarvan de inhoud in strijd is met wettelijke bepalingen en/of met de goede zeden. Dit heeft in het bijzonder betrekking op geweldverheerlijkende of seksueel aanstootgevende inhoud, discriminerende, beledigende of lasterlijke uitspraken over herkomst, geslacht, religie, nationaliteit, handicap, seksuele geaardheid of leeftijd.
   
 • Printmateriaal moet eerst naar Stromer gestuurd worden voor voorafgaande schriftelijke goedkeuring: media@stromerbike.com.
   
 • Omvang en inhoud van de beschikbare media vallen onder het oordeel van Stromer en kunnen op elk moment gewijzigd worden.
   
 • Stromer staat niet garant voor de actualiteit, de functionaliteit, de kwaliteit, de beschikbaarheid en de volledigheid van de gegevens.
   
 • Stromer waarborgt niet dat er door het gebruik van de beschikbare foto’s, video’s en merkkenmerken, zoals logo’s of lettertypes geen rechten van derden geschonden worden. In geval van een vordering tot staking of een schadevergoeding door derden, bent u verplicht om Stromer daar onmiddellijk van op de hoogte te stellen.
   
 • De toegang tot de mediadatabase is beperkt in tijd. Stromer kan uw gebruiksrechten op elk moment intrekken indien u deze voorwaarden schendt.
   
 • De vrijgave van uw account gebeurt na controle door Stromer. U wordt in een afzonderlijke e-mail op de hoogte gebracht van deze vrijgave.
   
 • Stromer behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden op elk moment te wijzigen. U vindt de meest actuele versie steeds op onze website stromerbike.com.
   
 • De Algemene Verkoopvoorwaarden van myStromer AG zijn van toepassing.


Indien u andere foto’s of video’s zoekt of indien u vragen hebt, aarzel niet om ons te contacteren op media@stromerbike.com