US | NL
Terug
Kies je land
Door uw land te selecteren, krijgt u lokale aanbiedingen en informatie te zien.
Belgiumnl
Belgiumen
Belgiumfr
Canadaen
Denmarken
Deutschlandde
Finlanden
Francefr
Greeceen
Irelanden
Italyen
Liechtensteinde
Luxembourgen
Nederlandnl
Netherlandsen
Norwayen
Österreichde
Portugalen
Spainen
Schweizde
Suissefr
Switzerlanden
Swedenen
United Kingdomen
United Arab Emiratesen
United Statesen
Rest van de werelden
- Menu -

Garantiebepalingen en aansprakelijkheidsbeperkingen Stromer.

myStromer AG (hierna: Stromer) feliciteert u met de aankoop van uw nieuw Stromer-product. Onze naam staat voor de hoogste kwaliteit, duurzaamheid en functionaliteit bij de definitie, productie en verwerking van de gebruikte materialen en daarnaast voor een overtuigende uitstraling wat betreft afwerking, concept en design.

Om ervoor te zorgen dat u jarenlang onbeperkt rijplezier kunt beleven aan uw hoogwaardige Stromer-product, dient u een paar regels in acht te nemen die hieronder en in het bijzonder in uw gebruikershandleiding vermeld zijn. Het uiteindelijke rijklaar maken en hiermee de garantie voor de rijveiligheid, in het bijzonder klantspecifieke basisinstellingen van de zitpositie, vering, schakeling en remmen, mogen uitsluitend door gekwalificeerd personeel worden gedaan.

Met koper (hierna: koper) wordt u als eindgebruiker bedoeld en aangesproken.
De volgende garantiebepalingen regelen de garantieverplichtingen van Stromer tegenover de koper en de voorwaarden waaronder aanspraak op de garantie kan worden gemaakt.

De complete garantiebepalingen en de gebruikershandleiding kunt u altijd op de Stromer website inzien: www.stromerbike.com

1. Fabrieksgarantie.

De koper heeft op vertoon van de originele factuur aanspraak op de garantie conform de onderstaande bepalingen.

2. Producten waarop de garantie van toepassing is.

De garantie omvat alle Stromer-specifieke componenten die uitsluitend via de erkende Stromer vakhandel verkrijgbaar zijn, hierna Stromer-producten. De garantie betreft uitsluitend Stromer-producten, die nieuw zijn en aan een materiaal- resp. fabricagefout onderhevig zijn. Alle andere onderdelen en componenten vallen niet onder deze garantie.

Voor originele fietsonderdelen van andere fabrikanten (dat betekent niet-Stromer-producten) gelden de garantiebepalingen van de betreffende fabrikant.

3. Duur van de garantie.

ST1:     2 jaar
ST1 X:  2 jaar
ST2: 2 jaar
ST2 S: 3 jaar
ST2 met riemaandrijving (vanaf bouwjaar 2020): 3 jaar
ST2 Pinion: 2 jaar
ST3:     2 jaar
ST5:     2 jaar
ST7:     2 jaar

Optie uitbreiding van de garantie:

De koper van een Stromer model (vanaf modeljaar 2018) ontvangt 30 dagen voor het verstrijken van de reguliere garantie een e-mail met het aanbod om de garantie met nog een jaar te verlengen. De garantie kan met maximaal 3 jaar worden verlengd. De batterij is uitgesloten van de garantie-uitbreiding.

Onafhankelijk van het model gelden:

 • Frame - 3 jaar (geldig voor fietsen met bouwjaar tot en met 2016, bikes met 26 inch wielen)
 • Frame - 10 jaar (geldig voor fietsen met bouwjaar vanaf 2017, bikes met 27.5 inch wielen)
 • Accu - 75% van de capaciteit binnen 2 jaar

4. Omvang van de garantie.

Stromer verplicht zich op basis van deze garantie tijdens de betreffende garantietermijnen tot de volgende diensten:

 • Naar keuze van Stromer reparatie of vervanging door gelijkwaardige delen/componenten, waarbij de vervanging wat betreft model en/of kleur van het te vervangen exemplaar af kan wijken;
 • Dienstverlening die niet onder de garantie valt en in het vakgebied van de erkende Stromer-dealer ligt, zoals het schoonmaken van vuil aangeleverde Stromer-bikes, worden met het gebruikelijke uurtarief in rekening gebracht. Materiaal en transport worden ter hoogte van de daadwerkelijke kosten in rekening gebracht;
 • Op een binnen de garantieperiode uitgevoerde reparatie op basis van een materiaal- resp. fabricagefout geeft Stromer op deze dienst (reparatie/vervanging) opnieuw 2 jaar garantie, onafhankelijk van andere garantieperioden;
 • Als een Stromer-bike op basis van een materiaal- of fabricagefout volledig door een nieuwe moet worden vervangen, dan gelden dezelfde garantiebepalingen als in het geval van een nieuw gekochte Stromer-bike.

5. Garantievergoedingen.

De volgende componenten/delen en feiten zijn uitgesloten van deze garantie resp. leiden tot uitsluiting van deze garantie:

 • Als de fiets technisch aangepast wordt zonder toestemming van Stromer
 • Achteraf om- of inbouwen van niet-compatibele of niet-originele delen (zie bedieningshandleiding)
 • Slijtageonderdelen (zie onderstaande definitie slijtageonderdelen)
 • Delen/componenten die niet van Stromer afkomstig zijn
 • Elke wijziging van de uitleveringstoestand (in het bijzonder ook het opnieuw verven, dat niet door een erkende Stromer-dealer wordt uitgevoerd)
 • Reparaties die niet door gekwalificeerd personeel zijn uitgevoerd
 • Onjuist gebruik/verkeerd transport (zie bedieningshandleiding)
 • Ontbrekende service-inspectie binnen een adequate periode (zie bedieningshandleiding)
 • Onjuist onderhoud/bediening/gebruik (zie bedieningshandleiding)
 • Schade als gevolg van ontbrekende of onjuiste instelling(en) of versleten componenten
 • Schade door vallen
 • Schade als gevolg van weersinvloeden of normale slijtage
 • Schade als gevolg van ongeschikte schoonmaakmiddelen, instrumenten zoals hogedrukreinigers of gebruikte additieven
 • Commerciële verhuur, commercieel gebruik
 • Niet functioneren van de OMNI-functies wegens beperkt of onbeschikbaar netwerk

De volgende onderdelen gelden als slijtageonderdelen en zijn van de garantie uitgesloten:

 • Aanslagbuffers in voorvorken en dempers
 • Coatings op staande vorkbuizen en demperzuigers
 • Beweeglijke rubberen onderdelen
 • Remblokken
 • Remschijven
 • Afdichtingen
 • Veren
 • Velgenflanken/remoppervlakken
 • Freewheelbody
 • Glijringen en bussen
 • Handvaten en stuurband
 • Cassettes, kettingwiel, tandwielen
 • Kettingen
 • Lagers resp. lagerzittingen
 • Luchtafdichtingen/o-ringen
 • Banden
 • Schakelhendel-coatings
 • Schakelcomponenten
 • Schuimstofdelen
 • Spatborden, kettinggeleiding
 • Kabels en omhullingen
 • Spaken
 • Stofringen

6. Indienen en afloop van garantieclaims.

Garantieclaims moeten met de originele factuur van een erkende Stromer-dealer bij uw erkende Stromer-dealer worden gemeld. De garantieperiode begint met de verkoop-/registratie- of activeringsdatum (wat het eerst optreedt).

Uw erkende Stromer-dealer meldt uw garantieclaim incl. beschrijving en serienummers van de defecte onderdelen en het framenummer bij Stromer. Er wordt onmiddellijk na binnenkomst van de garantieaanvraag een besluit genomen over het verdere verloop. Als de onderdelen voor de afhandeling moeten worden gecontroleerd, moeten deze gedemonteerd en gereinigd aan Stromer worden geleverd.

Binnen de garantie gerepareerde of vervangen producten worden naar de erkende Stromer-dealer gestuurd. De montage en de basisinstelling moeten door erkende Stromer-dealers worden uitgevoerd. Bij het niet naleven van deze voorwaarden kan elke garantie komen te vervallen.

7. Bepaling omtrent rechtsgeldigheid.

Mochten één of meerdere bepalingen van deze garantievoorwaarden niet rechtsgeldig zijn of een lacune vertonen dan wordt hierdoor de geldigheid van de overige bepalingen niet beïnvloed. In plaats van de onjuiste of ongeldige bepaling geldt dan een bepaling die de betekenis van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert.

8. Toepasselijk recht en jurisdictie.

Voor alle geschillen die voortkomen uit of te maken hebben met deze garantie (ook met betrekking tot vragen over de geldigheid en totstandkoming ervan) zijn uitsluitend de rechtbanken van de stad Bern bevoegd. Op deze overeenkomst is het Zwitserse recht van toepassing, met uitsluiting van wetsconflicten en tevens het Verdrag der Verenigde Naties Inzake Internationale Koopovereenkomsten Betreffende Roerende Zaken (CISG).


myStromer AG
Freiburgstrasse 798
3173 Oberwangen
Zwitserland

Geen verdere garantierechtenvorderingen.

De garantiebepalingen van Stromer zijn volledig en definitief.

In het bijzonder geeft Stromer niemand toestemming (ook niet de geautoriseerde Stromer-dealer) om garanties of andere garantieclaims of rechten te bieden die verder gaan dan deze garantie.

Alleen Stromer is bevoegd om over garantievorderingen voor Stromer-producten te beslissen.

Aansprakelijkheidsbeperking en uitsluiting van aansprakelijkheid.

De aansprakelijkheid van Stromer voor schade als gevolg van defecten aan het Stromer-product is in elk geval beperkt tot de maximale aankoopprijs van het respectieve Stromer-product.

Stromer is in geen geval aansprakelijk voor schade als gevolg van overmacht, toevallige en/of onvoorspelbare gebeurtenissen, gevolgschade, d.w.z. directe of indirecte schade, verminderde winst of andere verliezen, die ten gevolge een defect aan een Stromer-product kunnen ontstaan.

Ook uitgesloten is iedere vorm van aansprakelijkheid voor schade die kan voortvloeien uit het gebruik van het Stromer-product bij derden. De koper of alleen de bestuurder is verantwoordelijk voor deze schade van derden.

De bovenstaande beperking van aansprakelijkheid of de uitsluiting van aansprakelijkheid is niet van toepassing als Stromer aansprakelijk is vanwege verplichte wettelijke bepalingen.