US | NL
Terug
Kies je land
Door uw land te selecteren, krijgt u lokale aanbiedingen en informatie te zien.
Belgiumnl
Belgiumen
Belgiumfr
Canadaen
Denmarken
Deutschlandde
Finlanden
Francefr
Greeceen
Irelanden
Italyen
Liechtensteinde
Luxembourgen
Nederlandnl
Netherlandsen
Norwayen
Österreichde
Portugalen
Spainen
Schweizde
Suissefr
Switzerlanden
Swedenen
United Kingdomen
United Arab Emiratesen
United Statesen
Rest van de werelden
- Menu -

Informatie over de uitoefening van het herroepingsrecht.

1. Retourneren  

U heeft het recht om de koopovereenkomst binnen 14 dagen zonder opgave van redenen te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, de goederen fysiek in bezit krijgt. 

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons,  

myStromer AG 
Freiburgstrasse 798  
3173 Oberwangen 
Zwitserland  
[email protected] 

informeren over  uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen door middel van een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld een brief per post of e-mail). U kunt het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, maar dit is niet verplicht. U kunt ook gebruik maken van het elektronisch invullen en verzenden van het modelformulier voor herroeping of een andere ondubbelzinnige verklaring die op onze website beschikbaar is op https://eu.stromerbike.com/pages/return-request. Als u deze optie gebruikt, zullen wij u onverwijld een ontvangstbevestiging van de herroeping sturen op een duurzame gegevensdrager (bijvoorbeeld per e-mail). 

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, is het voldoende dat u uw mededeling betreffende uw uitoefening van het recht om de overeenkomst te herroepen verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken. 

2. Gevolgen van de herroeping 

Als u deze overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen terug die wij van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons aangeboden goedkoopste standaard levering), onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval worden aan zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening gebracht. 

U bent alleen aansprakelijk voor waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. 

Wij mogen wachten met terugbetalen tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. 

2.1 E-bikes 

U dient de e-bike(s) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u ons heeft meegedeeld dat u de overeenkomst herroept, aan ons of de dealer waar u de e-bike heeft opgehaald, terug te sturen of te overhandigen. U kunt het adres van uw dealer hier vinden https://www.stromerbike.com/storefinder. De termijn is in acht genomen als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.  

De directe kosten voor het terugzenden van de goederen, 69 euro, zijn voor uw rekening.  

2.2 Accessoires 

U dient de goederen terug te sturen of te overhandigen aan  

myStromer Europa B.V. 
Titaniumlaan 66  
5221 CK 's-Hertogenbosch  
Nederland 

zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan 14 dagen vanaf de dag waarop u ons heeft meegedeeld dat u deze overeenkomst herroept. De termijn is in acht genomen als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. 

De directe kosten voor het terugsturen van de goederen zijn voor uw rekening. Als u contact met ons opneemt voordat u de goederen terugstuurt, sturen we u een retourverzendlabel en instructies voor het verzenden van uw pakket. 

 

Download modelformulier voor herroeping