US | NL
Terug
Taalinstellingen
Deutsch
English
Français
Nederlands
Door uw land te selecteren, krijgt u lokale aanbiedingen en informatie te zien.
America
USA
Canada
Europe
België
Denemarken
Duitsland
Finland
Frankrijk
Griekenland
Groot Brittannië
Ierland
Italië
Liechtenstein
Luxemburg
Nederland
Noorwegen
Oostenrijk
Spanje
Zweden
Zwitserland
Rest van de wereld
Internationaal
- Menu -

Gegevensbescherming Stromer OMNI.

Voor myStromer AG is de bescherming van uw gegevens van essentieel belang. Hierna willen we informeren welke gegevens er bij gebruik van de Stromer apps worden verzameld en wat ermee gebeurt. Lees deze privacyverklaring en stem ermee in om alle functionaliteiten van de Stromer OMNI app te kunnen gebruiken.

1. Registratiegegevens.

Het gebruik van de Stromer app vereist een registratie als gebruiker. De gegevens die u voor uw registratie invoert, worden door de Stromer app lokaal op uw mobiel toestel (smartphone / tablet) opgeslagen en naar myStromer AG doorgestuurd. Het gaat om de volgende gegevens:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • E-mail
 • Gsm-nummer
 • Straat
 • Huisnummer
 • Postcode
 • Stad
 • Land
 • Voorkeurstaal
 • Optionele gegevens: bedrijf, geslacht, geboortedatum, grootte, gewicht en optie aanmelden voor de nieuwsbrief

Indien u in de app ingelogd bent, kunt u na de registratie uw gebruikersgegevens in de app bekijken en deze in de Stromer app zelf aanpassen.

2. Uw Stromer toevoegen (koppelen).

Om statusinformatie, acculaadniveau, locatie enz. van uw Stromer in de Stromer app te kunnen zien, om uw Stromer rechtstreeks via de app te kunnen vergrendelen/ontgrendelen of om de motorinstellingen van uw Stromer te kunnen aanpassen, voegt u in de Stromer app uw Stromer toe (koppelen). Door uw Stromer te koppelen, wordt de informatie van uw Stromer uit de database van myStromer AG opgevraagd en op uw mobiel toestel opgeslagen.

3. Opslag, verwerking, toegang en wissen van de gegevens.

De door u ingevoerde en in de Stromer app configureerbare gegevens en de informatie over uw Stromer worden na uw registratie en na het koppelen van uw Stromer lokaal op uw mobiel toestel en bij myStromer AG opgeslagen en gesynchroniseerd.

Wij gebruiken persoonsgegevens om de functies van de Stromer app te waarborgen, om uw configuraties op te slaan en om het u mogelijk te maken om de configuraties naar een ander mobiel toestel over te zetten. myStromer AG gebruikt en verwerkt uw gegevens slechts voor het doel waarvoor u ons deze gegevens verstrekt hebt, ofwel door toestemming of door het nakomen van onze contractuele verplichtingen. Daarnaast worden gegevens ook verwerkt om ons gerechtvaardigd belang te behartigen. De verwerking van persoonsgegevens gebeurt op elk moment conform de in Zwitserland en de EU geldende privacywetgeving.

myStromer AG doet gedeeltelijk een beroep op externe dienstverleners voor de opslag en de verwerking van de gegevens. Deze worden door ons zorgvuldig geselecteerd en aangeworven, zijn gebonden aan onze instructies en worden regelmatig gecontroleerd. De gegevens worden opgeslagen in een datacenter in Zwitserland.

Ter verbetering van de stabiliteit en de kwaliteit van de Stromer OMNI app maakt myStromer AG gebruik van de dienst Bugsnag (Bugsnag Inc., a Delaware corporation, 110 Sutter Street, San Francisco, CA 94104, VS). Bugsnag levert myStromer AG in realtime informatie over fouten en crashes die zouden kunnen gebeuren in de Stromer OMNI app. Meer informatie over de gegevensbescherming via Bugsnag vindt u op https://docs.bugsnag.com/legal/.

Door de Stromer app van uw toestel te verwijderen, worden alle door u ingevoerde gegevens en de informatie over uw Stromer op uw toestel gewist.

4. Locatiegegevens van uw toestel.

Om uw huidige locatie te kunnen weergeven, maakt de Stromer app gebruik van de gps-functie van uw toestel. Is uw toestel offline, dan wordt uw locatie normaal via gps berekend. Is het online, dan kan de plaatsbepaling daarnaast ook op basis van het netwerk via zendmasten en wifi-hotspots verlopen. De Stromer app gebruikt daarbij de open interfaces en de functies van uw besturingssysteem. De locatiegegevens worden door de Stromer app uitsluitend lokaal op uw toestel voor de hierboven vermelde functies gebruikt. U kunt de toegang tot locatiegegevens op elk moment deactiveren in de instellingen van uw toestel. In dat geval ziet u uw locatie niet op de kaart, omdat de Stromer app uw locatie of de locatie van uw toestel niet kan berekenen. De locatiegegevens van uw toestel worden niet opgeslagen op doorgestuurd door de Stromer app.

5. Uw rechten als betrokkene.

(1) Informatie.

Indien gewenst, ontvangt u op elk moment gratis informatie over alle persoonsgegevens die we van u opgeslagen hebben.

(2) Corrigeren, wissen, beperken van de verwerking (blokkeren), bezwaar indienen.

Indien u niet langer akkoord gaat met de opslag van uw persoonsgegevens of deze zijn niet meer correct, dan zullen we op uw verzoek deze gegevens wissen of blokkeren of de nodige correcties aanbrengen (voor zover dit wettelijk gezien mogelijk is). Hetzelfde geldt indien we gegevens in het vervolg enkel nog in beperkte mate mogen verwerken.

(3) Overdraagbaarheid van gegevens.

We slaan uw gegevens op in overdraagbare vorm, zodat de gegevens op uw verzoek ook aan een ander bedrijf kunnen worden overgedragen.

(4) Uitoefenen van uw rechten als betrokkene.

Voor vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens, om informatie aan te vragen, om gegevens te corrigeren, blokkeren of te wissen of tegen de verwerking ervan bezwaar in te dienen of om een verzoek in te dienen om uw gegevens aan een ander bedrijf over te dragen, gelieve een e-mail te sturen naar:

info@stromerbike.com

6. Anonimisering & identificatie.

Gegevens waarmee we de betreffende persoon niet kunnen identificeren, bv. wanneer deze geanonimiseerd werden voor analysedoeleinden, vallen niet onder de bovenstaande rechten. Deze gegevens kunnen enkel worden opgevraagd, gewist, geblokkeerd, gecorrigeerd of overgedragen aan een ander bedrijf, indien u ons bijkomende informatie verstrekt waarmee we de gegevens kunnen identificeren.

7. Intrekking van de toestemming met onmiddellijke ingang.

Uw gegeven toestemming kunt u op elk moment met onmiddellijke ingang intrekken. Tegen gegevens voor facturatie- of boekhoudkundige doeleinden is geen bezwaar mogelijk. Deze gegevens kunnen ook niet gewist worden. Een bezwaar heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking van de gegevens tot dusver.

8. Opslagtermijn.

Persoonsgegevens die u ons door uw registratie in de Stromer app hebt verstrekt, worden slechts opgeslagen tot het doel waarvoor ze ons verstrekt werden, bereikt is. Indien er rekening moet worden gehouden met handels- en fiscaalrechtelijke termijnen, dan kan de opslagtermijn voor bepaalde gegevens tot 10 jaar bedragen.

9. Veiligheid.

We beveiligen de overdracht van uw gegevens met een veilige SSL- en TLS-verbinding. Deze technologieën waarborgen dat uw persoonsgegevens veilig over het internet verstuurd worden verstuurd en niet ingekeken kunnen worden door derden.

10. Aanvullende informatie over de gegevensbescherming.

Deze privacyverklaring heeft betrekking op het gebruik van gegevens in verband met de Stromer app. Andere belangrijke informatie over gegevensbescherming, bv. met betrekking tot een bezoek aan onze website, het contactformulier, het Media Center of de nieuwsbrief vindt u hier:

https://www.stromerbike.com/nl/gegevensbescherming

11. Wijzigingen voorbehouden.

We behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring conform de wettelijke privacybepalingen aan te passen of te actualiseren. Op deze manier kunnen we deze verklaring aanpassen aan de huidige juridische vereisten en wijzigingen in onze website erin opnemen, zoals bijvoorbeeld nieuwe functies. Voor het gebruik van de Stromer app geldt de op dat moment geldende versie van de privacyverklaring.

Versie: 18 augustus 2020 | 1.0