US | NL
Terug
Kies je land
Door uw land te selecteren, krijgt u lokale aanbiedingen en informatie te zien.
Belgiumnl
Belgiumen
Belgiumfr
Canadaen
Denmarken
Deutschlandde
Finlanden
Francefr
Greeceen
Irelanden
Italyen
Liechtensteinde
Luxembourgen
Nederlandnl
Netherlandsen
Norwayen
Österreichde
Portugalen
Spainen
Schweizde
Suissefr
Switzerlanden
Swedenen
United Kingdomen
United Arab Emiratesen
United Statesen
Rest van de werelden
- Menu -

I. Gegevensbescherming Stromer OMNI.

Voor myStromer AG is de bescherming van uw gegevens van essentieel belang. Hierna willen we informeren welke gegevens er bij gebruik van de Stromer apps worden verzameld en wat ermee gebeurt. Lees deze privacyverklaring en stem ermee in om alle functionaliteiten van de Stromer OMNI app te kunnen gebruiken.

1. Registratiegegevens.

Het gebruik van de Stromer app vereist een registratie als gebruiker. De gegevens die u voor uw registratie invoert, worden door de Stromer app lokaal op uw mobiel toestel (smartphone / tablet) opgeslagen en naar myStromer AG doorgestuurd. Het gaat om de volgende gegevens:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • E-mail
 • Gsm-nummer
 • Straat
 • Huisnummer
 • Postcode
 • Stad
 • Land
 • Voorkeurstaal
 • Optionele gegevens: bedrijf, geslacht, geboortedatum, grootte, gewicht en optie aanmelden voor de nieuwsbrief

Indien u in de app ingelogd bent, kunt u na de registratie uw gebruikersgegevens in de app bekijken en deze in de Stromer app zelf aanpassen.

2. Uw Stromer toevoegen (koppelen).

Om statusinformatie, acculaadniveau, locatie enz. van uw Stromer in de Stromer app te kunnen zien, om uw Stromer rechtstreeks via de app te kunnen vergrendelen/ontgrendelen of om de motorinstellingen van uw Stromer te kunnen aanpassen, voegt u in de Stromer app uw Stromer toe (koppelen). Door uw Stromer te koppelen, wordt de informatie van uw Stromer uit de database van myStromer AG opgevraagd en op uw mobiel toestel opgeslagen.

3. Opslag, verwerking, toegang en wissen van de gegevens.

De door u ingevoerde en in de Stromer app configureerbare gegevens en de informatie over uw Stromer worden na uw registratie en na het koppelen van uw Stromer lokaal op uw mobiel toestel en bij myStromer AG opgeslagen en gesynchroniseerd.

Wij gebruiken persoonsgegevens om de functies van de Stromer app te waarborgen, om uw configuraties op te slaan en om het u mogelijk te maken om de configuraties naar een ander mobiel toestel over te zetten. myStromer AG gebruikt en verwerkt uw gegevens slechts voor het doel waarvoor u ons deze gegevens verstrekt hebt, ofwel door toestemming of door het nakomen van onze contractuele verplichtingen. Daarnaast worden gegevens ook verwerkt om ons gerechtvaardigd belang te behartigen. De verwerking van persoonsgegevens gebeurt op elk moment conform de in Zwitserland en de EU geldende privacywetgeving.

myStromer AG doet gedeeltelijk een beroep op externe dienstverleners voor de opslag en de verwerking van de gegevens. Deze worden door ons zorgvuldig geselecteerd en aangeworven, zijn gebonden aan onze instructies en worden regelmatig gecontroleerd. De gegevens worden opgeslagen in een datacenter in Zwitserland.

Ter verbetering van de stabiliteit en de kwaliteit van de Stromer OMNI app maakt myStromer AG gebruik van de dienst Bugsnag (Bugsnag Inc., a Delaware corporation, 110 Sutter Street, San Francisco, CA 94104, VS). Bugsnag levert myStromer AG in realtime informatie over fouten en crashes die zouden kunnen gebeuren in de Stromer OMNI app. Meer informatie over de gegevensbescherming via Bugsnag vindt u op https://docs.bugsnag.com/legal/.

Door de Stromer app van uw toestel te verwijderen, worden alle door u ingevoerde gegevens en de informatie over uw Stromer op uw toestel gewist.

4. Locatiegegevens van uw toestel.

Om uw huidige locatie te kunnen weergeven, maakt de Stromer app gebruik van de gps-functie van uw toestel. Is uw toestel offline, dan wordt uw locatie normaal via gps berekend. Is het online, dan kan de plaatsbepaling daarnaast ook op basis van het netwerk via zendmasten en wifi-hotspots verlopen. De Stromer app gebruikt daarbij de open interfaces en de functies van uw besturingssysteem. De locatiegegevens worden door de Stromer app uitsluitend lokaal op uw toestel voor de hierboven vermelde functies gebruikt. U kunt de toegang tot locatiegegevens op elk moment deactiveren in de instellingen van uw toestel. In dat geval ziet u uw locatie niet op de kaart, omdat de Stromer app uw locatie of de locatie van uw toestel niet kan berekenen. De locatiegegevens van uw toestel worden niet opgeslagen op doorgestuurd door de Stromer app.

5. Uw rechten als betrokkene.

(1) Informatie.

Indien gewenst, ontvangt u op elk moment gratis informatie over alle persoonsgegevens die we van u opgeslagen hebben.

(2) Corrigeren, wissen, beperken van de verwerking (blokkeren), bezwaar indienen.

Indien u niet langer akkoord gaat met de opslag van uw persoonsgegevens of deze zijn niet meer correct, dan zullen we op uw verzoek deze gegevens wissen of blokkeren of de nodige correcties aanbrengen (voor zover dit wettelijk gezien mogelijk is). Hetzelfde geldt indien we gegevens in het vervolg enkel nog in beperkte mate mogen verwerken.

(3) Overdraagbaarheid van gegevens.

We slaan uw gegevens op in overdraagbare vorm, zodat de gegevens op uw verzoek ook aan een ander bedrijf kunnen worden overgedragen.

(4) Uitoefenen van uw rechten als betrokkene.

Voor vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens, om informatie aan te vragen, om gegevens te corrigeren, blokkeren of te wissen of tegen de verwerking ervan bezwaar in te dienen of om een verzoek in te dienen om uw gegevens aan een ander bedrijf over te dragen, gelieve een e-mail te sturen naar:

[email protected]

6. Anonimisering & identificatie.

Gegevens waarmee we de betreffende persoon niet kunnen identificeren, bv. wanneer deze geanonimiseerd werden voor analysedoeleinden, vallen niet onder de bovenstaande rechten. Deze gegevens kunnen enkel worden opgevraagd, gewist, geblokkeerd, gecorrigeerd of overgedragen aan een ander bedrijf, indien u ons bijkomende informatie verstrekt waarmee we de gegevens kunnen identificeren.

7. Intrekking van de toestemming met onmiddellijke ingang.

Uw gegeven toestemming kunt u op elk moment met onmiddellijke ingang intrekken. Tegen gegevens voor facturatie- of boekhoudkundige doeleinden is geen bezwaar mogelijk. Deze gegevens kunnen ook niet gewist worden. Een bezwaar heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking van de gegevens tot dusver.

8. Opslagtermijn.

Persoonsgegevens die u ons door uw registratie in de Stromer app hebt verstrekt, worden slechts opgeslagen tot het doel waarvoor ze ons verstrekt werden, bereikt is. Indien er rekening moet worden gehouden met handels- en fiscaalrechtelijke termijnen, dan kan de opslagtermijn voor bepaalde gegevens tot 10 jaar bedragen.

9. Veiligheid.

We beveiligen de overdracht van uw gegevens met een veilige SSL- en TLS-verbinding. Deze technologieën waarborgen dat uw persoonsgegevens veilig over het internet verstuurd worden verstuurd en niet ingekeken kunnen worden door derden.

10. Aanvullende informatie over de gegevensbescherming.

Deze privacyverklaring heeft betrekking op het gebruik van gegevens in verband met de Stromer app. Andere belangrijke informatie over gegevensbescherming, bv. met betrekking tot een bezoek aan onze website, het contactformulier, het Media Center of de nieuwsbrief vindt u hier:

https://www.stromerbike.com/nl/gegevensbescherming

11. Wijzigingen voorbehouden.

We behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring conform de wettelijke privacybepalingen aan te passen of te actualiseren. Op deze manier kunnen we deze verklaring aanpassen aan de huidige juridische vereisten en wijzigingen in onze website erin opnemen, zoals bijvoorbeeld nieuwe functies. Voor het gebruik van de Stromer app geldt de op dat moment geldende versie van de privacyverklaring.

Versie: 08/2022 | Versie 2.0

II. Gegevensbescherming Stromer OMNI Crash Alert functie.

1. Doel en werking van de alarmfunctie.

In de Stromer OMNI app beschikt u over de alarmfunctie Crash Alert. Met deze noodfunctie kan een geautomatiseerd bericht (sms) worden verstuurd naar een door u in te stellen contactpersoon, wanneer een val wordt herkend. Een in de bike geïntegreerde snelheidssensor kan vaststellen dat de bike in een atypische situatie verzeild raakt nadat hij vlak ervoor aan het rijden was en er een bepaalde snelheid werd gemeten.

Wordt er een val herkend, dan wordt de door u geregistreerde contactpersoon ingelicht dat u gevallen bent, waar u zich bevindt en dat u mogelijks hulp nodig hebt. Voor uw contactpersoon ingelicht wordt, kunt u de verzending van het bericht kortstondig manueel tegenhouden. Op het display van de bike geeft een aftelklok weer hoeveel tijd u daarvoor hebt.

De sms bestaat uit de volgende standaardtekst:

     [voornaam naam] is gevallen met de Stromer. Gelieve deze persoon te bellen om de situatie in te schatten. De hulpdiensten worden niet automatisch gebeld.

Indien de GPS-locatie van de bike bij de val gekend is, krijgt het noodcontact daarnaast ook nog volgende sms:

     NL: Laatst gekende positie: x.xxxxx, y.yyyyy
     Zoekradius: ca. xy meter
     https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=xx.xxxxxx%2Cyy.yyyyyy

Om de noodfunctie te kunnen gebruiken, moet u enkele acties uitvoeren. Op uw bike moet minstens de softwareversie SUI FW 4.3.9.5 geïnstalleerd zijn. U moet de functie in de Stromer OMNI app configureren en een geldig gsm-nummer registreren. Berichten die worden gegenereerd door de noodfunctie worden noch naar myStromer, noch naar de hulpdiensten verstuurd. Of er een snelle en gepaste reactie volgt, hangt ervan af of uw contactpersoon het bericht ziet en vervolgens contact opneemt met u en/of derden op de hoogte brengt.

Het versturen van de sms naar het door u geregistreerde contact gebeurt via de in de bike geïntegreerde simkaart voor mobiel netwerk. Er zijn geen extra kosten verbonden aan het gebruik van het noodnummer.

2. Configuratie en gebruik van de noodfunctie.

Het gebruik van de noodfunctie vereist dat u in de Stromer OMNI app onder Profiel/Mijn OMNI account/Noodcontact een geldig gsm-nummer van een contactpersoon registreert. Dit nummer moet vooraf gegaan worden door de landcode (bv.: +41 xx xxx xx xx).

myStromer controleert niet of dit een geldig nummer is. Het is uw verantwoordelijkheid om het opgegeven nummer in geval van een wijziging bij te werken en de eigenaar van het geregistreerde nummer erover te informeren dat u zijn/haar telefoonnummer in de Stromer app voor noodgevallen hebt opgeslagen.

3. Opslag en verwerking van persoonsgegevens.

Om het gebruik van de noodfunctie mogelijk te maken, moet naast uw persoonlijke gegevens ook het gsm-nummer van de door uw opgegeven contactpersoon worden opgeslagen en in geval van een val worden doorgegeven aan de telecomprovider. Uw locatie wordt bepaald door middel van een GPS-signaal en - indien dit signaal opgepikt kan worden - ook naar uw contactpersoon doorgestuurd.

myStromer verwerkt deze gegevens onder inachtneming van de in Zwitserland en in de EU geldende voorschriften voor gegevensbescherming en de Stromer privacyverklaring.

4. Uitsluiting van aansprakelijkheid.

De noodfunctie is een geautomatiseerd kanaal om de door u aangeduide contactpersoon te informeren dat u gevallen bent. Een val wordt herkend door middel van de snelheidssensor, wanneer de bike in een atypische situatie verzeild raakt nadat hij vlak daarvoor aan het rijden was (m.a.w. er een snelheid werd gemeten), zonder rekening te houden met de oorzaak en de ernst van het voorval. Andere ongevallen, zoals zijdelinge botsingen, worden niet herkend en triggeren geen bericht.

Het is belangrijk dat u zich ervan bewust bent dat de noodfunctie slechts een hulpfunctie is en dat het getriggerde bericht uitsluitend naar het door u opgegeven nummer wordt verstuurd. myStromer heeft geen inzage in de automatisch verstuurde berichten en kan ook niet tussenbeide komen in dit proces.

Het is niet uit te sluiten dat een val in uitzonderlijke situaties niet als val wordt herkend, bv. door beschadigde sensoren of dat er door externe omstandigheden geen bericht wordt verstuurd, bv. door het niet beschikbaar zijn of het niet werken van een mobiel netwerk.

myStromer is er niet aansprakelijk voor dat er bij een val effectief een bericht wordt verstuurd, dat de melding de contactpersoon effectief bereikt en/of dat er een gepaste reactie op volgt.

5. Wijzigingen voorbehouden.

We behouden ons het recht voor om de werking van de myStromer noodfunctie en/of de huidige regeling indien nodig aan te passen.

Versie: 08/2022 | Versie 2.0